اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جهانشاهي افشار, علي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جهاني, محمّد تقي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جهانگرد, فرانک, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (Iran, Islamic Republic of)
جوكار, منوچهر, دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)

ح

حائري, محمد حسن, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
حائري, محمدحسن, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
حائری, محمّد حسن, دانشيار گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه علاّمه طباطبایي (Iran, Islamic Republic of)
حاتمي, سعيد, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان (Iran, Islamic Republic of)
حاج نوروزی, ندا, دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علاّمه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
حدّادي, سيّد محمود, استادیار گروه آلمانی، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حرم‌پناهی, ریحانه, دانشجوي دکتري تاریخ دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
حسن زاده میرعلی, عبدالله
حسن زاده میرعلی, عبدالله, دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
حسني جليليان, محمدرضا, دانشگاه لرستان (Iran, Islamic Republic of)
حسني جليليان, محمّدرضا, دانشگاه لرستان (Iran, Islamic Republic of)
حسینی, سارا, کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی (Iran, Islamic Republic of)
حسینی, سید محسن, عضو هیات علمی دانشگاه لرستان (Iran, Islamic Republic of)
حمیدی, سید جعفر, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

خ

خاتمي, احمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خاتمی, احمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خاتمی, احمد, استاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خجسته, فرامرز, دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
خسروي شكيب, محمد, دانشگاه لرستان (Iran, Islamic Republic of)
خليفه بنارواني, بهمن, دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین (Iran, Islamic Republic of)
خلیفه بناروانی, بهمن, دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) (Iran, Islamic Republic of)

51 - 75 (225)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>