بررسي شخصيّت فرهاد از واقعيّت تا افسانه

سيّده مريم ابوالقاسمي, مصطفي آرزومند ليالكل

چکیده


فرهاد يکي از معروف ترين و محبوب ترين شخصيّت‌هاي داستاني در نزد فارسي زبانان است که همواره نمادي از عاشق پاکباخته و واقعي بوده است. با وجوداين، شخصيّت او در هاله اي از ابهام قرار دارد و اطّلاع درستي از او در دسترس نيست. به نظر مي‌رسد فرهاد، نمادي اشکاني باشد که براي دفاع از فرهنگ اشکاني در برابر ساسانيان، در دنياي قصّه قدم نهاده است؛ محبوبيّت او در ذهن ايرانيان باعث شده که حتّي تاريخ نويسان نيز او را شخصيّتي تاريخي بپندارند. در اين مقاله شخصيّت افسانه اي و يا واقعي «فرهاد» با توجّه به منظومۀ خسرو و شيرين نظامي و منابع تاريخي موجود بررسي شده است.

واژگان کلیدی


فرهاد، نظامي، خسرو و شيرين، ساسانيان، اشکانيان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.